Autisme-café (middag-café) Hoorn

Autisme-café (middag-café) Hoorn
Datum: 5 april 2024
Tijd: 15:00 - 17:00
Locatie: Proeflokaal Charlies, Dubbele Buurt 4, Hoorn

Autismecafe Hoorn is een ontmoetingsplek voor volwassenen met (een vermoeden van) autisme, hun familie, vrienden en andere geïnteresseerden zoals hulpverleners. Het is een plek om ervaring uit te wisselen, interesses te delen, sociale vaardigheden te oefenen en zoveel meer. Er wordt op gelet dat de omgeving ‘prikkelarm’ is, zonder dat het de sfeer van een gezellig samenkomen verliest. De doelen van ons autismecafé zijn herkenning, erkenning, ontmoeting en verbinding.

Aanmelden via:
nva.hoorn@autisme.nl

Primary Color

Secondary Color

Layout Mode